Το νέο UTM της SEQRITE είναι η ολοκληρωμένη λύση για όλες τις ανάγκες ασφάλειας των επιχειρήσεων. Το απλό τείχος προστασίας, εξελίχθηκε σε ένα αναβαθμισμένο προϊόν, που χειρίζεται πολλαπλές λειτουργίες, ασφαλείας. Το νέο UTM της SEQRITE προλαμβάνει εισβολές, ανιχνεύει ιούς, κατανέμει το bandwidth, προστατεύει από απειλές και περιλαμβάνει πολλές ακόμα σημαντικές λειτουργίες, σε ένα ενιαίο σύστημα ασφαλείας.

Το νέο UTM της SEQRITE ξεχωρίζει γιατί:

  • Είναι μια εύχρηστη και ολοκληρωμένη λύση Plug-and-play με συνεχή υποστήριξη από την SEQRITE.
  • Είναι μια ενοποιημένη και οικονομικά αποδοτική λύση.
  • Ελέγχει την κυκλοφορία του δικτύου σε πραγματικό χρόνο και αποτρέπει ένα ευρύ φάσμα επιθέσεων.
  • Παραμετροποιείται εύκολα από τον διαχειριστή.
  • Σαρώνει εισερχόμενα / εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνημμένα σε επίπεδο gateway.
  • Επιτρέπει τη διανομή του εύρους ζώνης σε πολλούς ISP εντός του δικτύου.
  • Παρεμποδίζει επισκέψεις σε ανεπιθύμητους ιστούς.
  • Κατανέμει το bandwidth σε μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε το http://eshop.partnernet.gr/ για περισσότερα προϊόντα.

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!

Join us!

facebook linkedin 

Remote Support