1. 1 Ασφαλής μεταφορά στα 256-bit SSL
  Όλες οι διαβιβάσεις μεταξύ του Storage Vault Backup Server και του υπολογιστή σας πραγματοποιούνται στα 256-bit SSL(Secure Socket Layer). Παρόλο που τα εφεδρικά σας αρχεία μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου (internet), κανείς δεν μπορεί να ξέρει το περιεχόμενο της συναλλαγής.
 2. Τα εφεδρικά σας δεδομένα είναι ασφαλώς κρυπτογραφημένα
  Όλα τα αρχεία σας, αρχικά συμπιέζονται και κρυπτογραφούνται με το προκαθορισμένο από σας κρυπτογραφημένο κλειδί και έπειτα στέλνονται στον backup server του Storage Vault. Τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον backup server
  του Storage Vault φαίνονται σε όλους τους άλλους εκτός από εσάς σαν άχρηστοι φάκελοι με τυχαίο περιεχόμενο.
 3. Το κρυπτογραφημένο κλειδί είναι πολύ καλά προστατευμένο
  Το κρυπτογραφημένο κλειδί που χρησιμοποιείτε για να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία σας διαμένει στον υπολογιστή σας και είναι γνωστό μόνο σε εσάς. Δεν διαβιβάζεται ποτέ και πουθενά σε όλο το δίκτυο. Έτσι, ακόμη και οι διαχειριστές του συστήματος δεν θα είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσουν και να δουν το περιεχόμενο των αποθηκευμένων αρχείων σας στον backup server χωρίς την δική σας έγκριση. Αυτό δυστυχώς σημαίνει ότι σε περίπτωση που χαθεί το κρυπτογραφημένο κλειδί, δεν θα έχετε την δυνατότητα να ανακτήσετε τα εφεδρικά σας αρχεία.
  Τεχνικές λεπτομέρειες
  Τα κρυπτογραφημένα κλειδιά για τα διάφορα σύνολα των εφεδρικών δεδομένων είναι αποθηκευμένα στον φάκελο config.sys, ο οποίος είναι κωδικοποιημένος από έναν ιδιόκτητο αλγόριθμο:Αν το λογισμικό του πελάτη δεν μπορεί να εντοπίσει τον φάκελο config.sys (λόγω τυχαίας διαγραφής ή λόγω σύνδεσης σε ένα μηχάνημα με τον ίδιο λογαριασμό), τότε θα καθοδηγήσει τον χρήστη να καταχωρήσει ξανά το κρυπτογραφημένο κλειδί για τα σύνολα των εφεδρικών δεδομένων και έπειτα να το αποθηκεύσει στον τοπικό φάκελο config.sys.
 4. Χρησιμοποιείται ο καλύτερος αλγόριθμος κρυπτογράφησης
  Την δεδομένη στιγμή, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε για να κρυπτογραφηθούν τα αρχεία σας είναι ο 256-bit Twofish. Είναι ένα μπλοκ κρυπτογράφησης που έχει σχεδιαστεί από την Counterpane Labs. Ήταν επίσης ένα από τα πέντε πιο Προχωρημένα Πρότυπα Κρυπτογράφησης (Advanced Encryption Standard-AES) που επιλέχτηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (National Institute of Standard and Technology- NIST). Υπάρχουν πολλές δημόσιες αξιολογήσεις αλλά δεν έχει αναφερθεί ποτέ επίθεση εναντίον αυτού του αλγόριθμου.
 5. Χρειάζονται περίπου 3×1051 χρόνια για να παραβιαστεί το κλειδί των 256-bits
  Η AES επιτρέπει την χρήση κλειδιών στα 256-bits. Το να παραβιάσει κάποιος ένα συμμετρικό κλειδί στα 256-bits απαιτεί 2128 φορές περισσότερη υπολογιστική δύναμη σε σχέση με ένα κλειδί στα 128-bits. Μία συσκευή που μπορεί να ελέγξει ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμυρίων (1018) κλειδιά AES το δευτερόλεπτο χρειάζεται περίπου 3×1051 χρόνια για να παραβιάσει το κλειδί των 256-bits.
  Ας πούμε ότι έχουμε έναν κωδικό με 14 χαρακτήρες και ας υποθέσουμε ότι αποτελείται μόνο από γράμματα και αριθμούς. Οπότε έχουμε 26 πεζά γράμματα+26 κεφαλαία γράμματα+10 νούμερα. Αυτό μας κάνει 62 πιθανούς χαρακτήρες. Επομένως το σύνολο των πιθανών συνδυασμών είναι 62^14, ή:12401769434657526912139264
  Αν κάποιος χρειάζεται 1 δευτερόλεπτο για να παραβιάσει τον κωδικό και να δοκιμάσει έναν ενιαίο συνδυασμό, ο κωδικός θα παραβιαστεί σε 393257529003599914.768 χρόνια. Τα δεδομένα σας είναι πραγματικά ασφαλή, αν και χρειάζεται ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου για να παραχθεί και να δοκιμαστεί ο συνδυασμός. 
  Για ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου: 393257529003599914.768 χρόνια - αυτή η τιμή είναι 26 φορές η ηλικία του σύμπαντος.
 6. Περιορισμός πρόσβασης στα δεδομένα από τις IP διευθύνσεις
  Μπορείτε επίσης να περιορίσετε την πρόσβαση στα εφεδρικά σας αρχεία με τον καθορισμό των IP διευθύνσεων σας. Αν κάποιος προσπαθήσει να προσεγγίσει τα δεδομένα σας από μία IP διεύθυνση που δεν την έχετε προκαθορίσει εσείς, θα του απαγορευτεί η πρόσβαση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα αρχεία σας δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις θέσεις, παρόλο που είναι γνωστά το όνομα χρήστη και ο κωδικός.

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!

Join us!

facebook linkedin 

Remote Support