Η PartnerNET πάντα πρωτοπόρα και δυναμική στον απαιτητικό χώρο των IT, Cloud computing, IP telephony, Broadband Networks & Security, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα, για μόνιμη εργασία, συνεργάτη για την θέση Web Developer.

Περισσότερα...

Η PartnerNET πάντα πρωτοπόρα και δυναμική στον απαιτητικό χώρο της διανομής προϊόντων ICT, security και networking προϊόντων, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα, για μόνιμη εργασία, συνεργάτη για την θέση Business Developer.

Περισσότερα...

Η PartnerNET πάντα πρωτοπόρα και δυναμική στον απαιτητικό χώρο των IT, Cloud computing, IP telephony, Broadband Networks & Security, προσφέρει μια δυναμική θέση Τεχνικού Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

Περισσότερα...

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!

Join us!

facebook linkedin 

Remote Support