Ο Faxer Network Fax Server είναι μια οικονομική ολοκληρωμένη Network Fax λύση για επιχειρήσεις αλλά και οικιακή χρήση. Ο Faxer Network Fax Server περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο hardware και software, κι επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν fax μέσω internet ή intranet μέσω εικονικών fax εκτυπωτών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Faxer fax client ή Web Brower.

Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!

Join us!

facebook linkedin 

Remote Support